Nyheter fra Hamna Bydelsråd

Byvekstavtale og bompenger – hva betyr det for Hamna?

I følge www.tenktromso.no vil Tromsø kommune ha 20 % flere innbyggere om 12 år, og det er i den forbindelse satt i gang et prosjekt for å håndtere dette. Det skal forhandles om en byvekstavtale med tiltak, og kommunestyret har vedtatt bompenger. Men hva betyr dette for oss i Hamna? Vi har invitert ordfører Kristin […]

Se alle nyheter