mars 2017

Barnefotballkveld

  • 28. mars 2017
  • 18:00
  • Hamna klubbhus

Temakurs for alle som er involverte i norsk barnefotball Barnefotballkvelden er et kveldskurs, praktisk/teoretisk temakurs som tar for seg hvordan som klubb og klubbtrener kan tilrettelegge for mer og bedre differensiert og jevnbyrdig fotballaktivitet under trening og kamp. Instruktøren tar for seg «barnefotballens verdier og virkemidler» -Hvordan skal vi behandle barn? -Hva er klubbens mål […]