Det inviteres til årsmøte i HAMNA BYDELSRÅD mandag 3. juni 2024 kl. 18.30 på Hamna skole.

Etter årsmøtet blir det et informasjonsmøte med representanter fra kommunen om de flotte prosjektene som er planlagt i bydelen! Se info under!

Følgende saker skal etter vedtektene behandles:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av 2 personer til å signere protokoll
  4. Styrets årsberetning og regnskap
  5. Valg
  6. Vedtekter
  7. Innmeldte saker

I henhold til vedtekter skal saker til årsmøtet meldes til styret innen 7 dager før årsmøtet.

Eventuelle saker kan meldes per e-post til: post@ihamna.no

Etter gjennomføringen av årsmøtet kl. 19.00 blir det informasjon om følgende prosjekter:

  • Henrik Romsaas i Tromsø kommune kommer for å presentere planene om Hamnastien (fjærastien) og muligheter for området, samt videreføring av sti videre nordover i Hamna og sørover til rideskolen
  • Representanter fra Tenk Tromsø kommer for å snakke om planene for gang- og sykkelveien rundt Nordspissen

Dette er prosjekter som har stor betydning for bydelen Hamna. Vi oppfordrer derfor innbyggerne til å komme på møtet!

Det blir servering av kaffe og kake.

Velkommen!

 

Dokumenter til årsmøtet

Innkalling

Årsberetning

Årsregnskap