Til innbyggere i Hamna

Dialog og informasjonmøtet «Etter Tromsømarka-prosjektet» og årsmøte.

Henrik Romsås, tidligere prosjektleder i Tromsømarka-prosjektet kommer for å gi oss en informasjon om det som har blitt gjort, og det som nå ligger i planene fra kommunens side. Han er også svært interessert i innspill til hva som bør gjøres, både i marka over bebyggelsen og ned mot fjæra. Velkommen til informasjons- og dialogmøte på Solneset skole kl 18.00.

Etter dette avholdes årsmøtet i Hamna Bydelsråd. Vi har venteliste på styreplasser, så det er ingen risiko i å stille for å høre hva bydelsrådet arbeider med, men en god mulighet til å være med og sette agenda for hva bydelsrådet skal komme med fremover.

Saksliste for årsmøtet:

  1. Godkjenning av innkalling.
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av 2 personer til å signere protokoll
  4. Styrets beretning og regnskap
  5. Valg
  6. Vedtekter
  7. Eventuelt

Saker til årsmøtet meldes til styret ved Bjørn Laksforsmo, tlf 41 41 29 25 eller mail laksforsmo@gmail.com innen 3. juni 2017.

Velkommen!