Det inviteres til årsmøte i Hamna bydelsråd mandag 10/6-2019 kl 20.00 på Hamna ILs klubbhus.

Følgende saker skal etter vedtektene behandles:

  1. Godkjenning av innkalling.
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av 2 personer til å signere protokoll
  4. Styrets beretning og regnskap
  5. Valg
  6. Eventuelt

I henhold til vedtekter skal saker til årsmøtet meldes til styret innen 7 dager før årsmøtet. Eventuelle saker kan meldes styrets leder Bjørn Laksforsmo, tlf 41 41 29 25 eller mail laksforsmo@gmail.com innen 3. juni 2019.

Velkommen!

 

Med vennlig hilsen

Hamna Bydelsråd