Bydelsrådet har sendt vår tilbakemelding til kommunen på deres høringsdokument om ny skolestruktur for ungdomsskolen. Ett av forslagene er å sende hamna skole til Grønnåsen mens Solneset skole fortsetter på Langnes. Dette har bydelsrådet gått sterkt imot.

Vår uttalelse finnes her i sin helhet (pdf).

Vi er også kjent med at FAU ved Hamna, Solneset og Langnes har tilsvarende innvendinger