• 28. mars 2017
  • 18:00
  • Hamna klubbhus

Temakurs for alle som er involverte i norsk barnefotball

Barnefotballkvelden er et kveldskurs, praktisk/teoretisk temakurs som tar for seg hvordan som klubb og klubbtrener kan tilrettelegge for mer og bedre differensiert og jevnbyrdig fotballaktivitet under trening og kamp.

Instruktøren tar for seg “barnefotballens verdier og virkemidler”

-Hvordan skal vi behandle barn?

-Hva er klubbens mål med barnefotballen?

-Hva skal en treningsøkt inneholde?

-Hvordan bør den gjennomføres?

Påmelding hos Sandra Stavem: sandra.stavem@tromso.kommune.no