• 1. november 2016
  • 18:30
  • Solneset Skole
Start: 18.30
Slutt: 19.30

Tromsø kommune sitt prosjekt «Transportnett Tromsø» inviterer til åpent møte. Tema er «Hvordan er reisehverdagen i min bydel?», og det ventes fokus både på gående, syklister og sikkert et og annet om bompenger.

Agenda er
  • Velkommen v/ordfører Kristin Røymo
  • Kort om situasjonen i Hamna, v/bydelsrådet
  • Funn fra lokal reiselivsundersøkelse. v/kommunen.
  • Utkast til prioriteringer for enklere reiser til og fra bydelen, v/kommunen.
  • Spørsmålsrunde, åpent for alle.

Da blir det mulighet for å si hva vi mener om situasjonen og om fremtiden, så vel møtt!