Det inviteres til årsmøte i Hamna bydelsråd tirsdag 13. juni 2023 kl. 19.00 – 20.00.

Møtet avholdes på klubbhuset til Hamna IL.

Følgende saker skal etter vedtektene behandles:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av 2 personer til å signere protokoll
  4. Styrets årsberetning og regnskap
  5. Valg
  6. Vedtekter
  7. Innmeldte saker

I henhold til vedtekter skal saker til årsmøtet meldes til styret innen 7 dager før årsmøtet.

Eventuelle saker kan meldes på messenger via FB eller per e-post til: post@ihamna.no

Vi håper at noen har lyst til å delta sammen med oss på årsmøtet 😊

Velkommen!

 

Årsmøte 2023

Dokumenter til årsmøtet

Innkalling

Årsberetning

Årsregnskap