Hamna Bydelsråd er et frittstående partipolitisk uavhengig råd og representerer befolkningen i området fra Rideskolen til Nordspissen, naturlig avgrenset mot Tromsømarka.

Hamna Bydelsråds formål er å arbeide for utvikling av bydelen, fremme gode oppvekstsvilkår i trygge omgivelser for barn og unge, skape relasjoner og lokal identitet for befolkningen i Hamna, og gjennomføre arrangementer som understøtter dette.

Hamna Bydelsråd skal være høringsinstans i saker/planer som angår bydelen. Bydelsrådet skal arbeide for å få innsyn og medvirkning i kommunens planlegging og regulering av bydelen.

Bjørn Laksforsmo

Bjørn Laksforsmo

Leder

Koordinerer saker som bydelsrådet behandler. Har vært medlem i bydelsrådet siden 2014.

414 12 925

Silje Netland

Silje Netland

Sekretær

Har vært medlem i bydelsrådet siden 2015.

917 52 151

Øyvind Bjørn

Øyvind Bjørn

Kasserer

Har vært medlem i bydelsrådet siden oppstart.

901 70 657

Ørjan Sandberg

Ørjan Sandberg

Talsmann

Har vært medlem i bydelsrådet siden oppstart.

480 34 929

Eirik Vorland

Eirik Vorland

Styremedlem og webredaktør

Har vært medlem i bydelsrådet siden 2016. Ta kontakt for oppdateringer om aktiviteter, nyheter eller informasjon om lag/foreninger som ønskes inn på hjemmesiden.

915 63 391

Sandra Stavem

Sandra Stavem

Styremedlem

Har vært medlem i bydelsrådet siden 2016.

907 98 176

Anita Richardsen

Anita Richardsen

Styremedlem

Har vært medlem i bydelsrådet siden 2016.

957 72 696

Er det noe du lurer på?